Starthjälp

Svante är framtaget för att göra klimatberäkningar enkla och inspirerande. Vi hjälper gärna till med att komma igång!

Resultatet av beräkningarna är en tydlig klimatrapport som kan kommuniceras internt och externt. Rapporten följer internationell beräkningsstandrad, s k GHG protocol (Greenhouse Gas).


I startpaketet ingår:

Uppstart med Svante

Personlig genomgång av Svante på telefon för snabb och effektiv uppstart av beräkningarna. Telefonmöte: 30 minuter.

Datainsamling och upprättande av beräkningar

- Vad ska ingå i beräkningarna?
- Vi saknar underlag för vissa beräkningar. Hur gör vi?

Konsultation per e-post och telefon. 1 arbetstimme under en tvåveckorsperiod.

Granskning och utveckling

Respect erbjuder, om användaren önskar, återkoppling till verksamhetens klimatrapport och förslag på utvecklingsmöjligheter (1 A4, skickas per e-post som pdf).

Integration

Hur kan vi integrera Svante i vår befintliga IT-miljö? Kan vi få specialanpassade rapporter? Integrationsexperter från MAG kan hjälpa dig. Konsultation per e-post och telefon. 1 arbetstimme under en tvåveckorsperiod.


Pris: 5000 SEK exkl. moms


För mera information, vänligen kontakta:

Erik Adriansson, Respect
E-post: erik.adriansson@respect.se
Telefon: 08 - 454 06 03

Karin Henriksson, Respect
E-post: karin.henriksson@respect.se
Telefon: 08 - 454 86 87