Med Svante Premium kan du:

Rapportera och summera

Med Svante Premium kan upp till fem organisatoriska enheter självständigt beräkna och rapportera sin klimatpåverkan. Verksamheten kan arbeta delegerat och harmoniserat med klimatberäkningarna. Med hjälp av en sk administratörsfunktion summeras och redovisas helheten. Det blir lätt att jämföra olika enheter och följa utvecklingen.

Jämföra klimatpåverkan över tid

Med Svante Premium kan resultat sparas och jämföras över tid. Resultaten redovisas både som siffror och grafiska diagram.

Vidarebearbetning av data

Med Svante Premium kan data från Svante föras över till Excel.

Arbetsversioner och arkiverade rapporter

Arbetsversioner: Med Svante premium är det möjligt att arbeta med upp till fem arbetsversioner. En arbetsversion kan du arbeta med och förändra så länge behov finns.

Arkiverad resultatrapport: Med Svante Premium arkiverar verksamheten den slutliga klimatrapporten, t ex en årsrapport tillsamman med alla underliggande data samt emissionsfaktorer för den specifika perioden.

Granskning och utveckling

Respect erbjuder, om användaren önskar, återkoppling till verksamhetens klimatrapport och förslag på utvecklingsmöjligheter (1 A4, skickas per e-post som pdf).

Integration

Hur kan vi integrera Svante i vår befintliga IT-miljö? Kan vi få specialanpassade rapporter? Integrationsexperter från MAG kan hjälpa dig. Konsultation per e-post och telefon. 1 arbetstimme under en tvåveckorsperiod.


Kontakta Respect för prisuppgift


Uppgradera till Svante Premium

Logga in och följ därefter anvisningarna under fliken 'Svante Premium'.


För mera information och för företag med mer än fem underenheter, vänligen kontakta:

Erik Adriansson, Respect
E-post: erik.adriansson@respect.se
Telefon: 08 - 454 06 03

Jens Olejak, Respect
E-post: jens.olejak@respect.se
Telefon: 08 - 454 06 00