Svante - Steg för steg

Svante bygger på den internationella standarden för klimatberäkningar Greenhouse Gas protocol (GHG). Klicka på bilderna för mer information.

De här underlagen behöver du för att göra en komplett klimatberäkning:

· Information om bränslemängd och bränsletyp avseende verksamhetens egna bilar och maskiner

· Information om elförbrukning och värmeförbrukning (fakturor från leverantören)

· Respect rekommenderar dessutom att beräkningarna inkluderar tjänsteresor. Då behövs information om transportmedel och längd. Alternativt kan utsläppsdata från reseleverantör användas.


Steg 1: Fyll i företagsuppgifter som beräkningsperiod, antal anställda, omsättning och kontaktuppgifter.Steg 2: Fyll i uppgifter från företagets utsläppskällor. Enligt GHG-protokollet ska minst egenägda källor och inköpt el och värme ingå. Svante ger möjlighet att även beräkna indirekt klimatpåverkan som tjänsteresor, pendlingsresor, godstransporter, underleverantörer med mera. Respect rekommenderar att åtminstone inkludera tjänsteresor.


Steg 3: Analysera och kommunicera resultatet. Svante ger direkt en sammanfattande klimatrapport med nyckeltal och grafik, som kan jämföras med andra företag och över tid.